شرکت ارتفاع کاران اورست پارسیان به عنوان یکی از اولین و معتبرترین شرکت های کار در ارتفاع در ایران، با ارتفاع کاران مجرب و حرفه ای ، دارای مدرک بین المللی کار در ارتفاع ، انواع خدمات صنعتی و ساختمانی را در ارتفاع ارائه می دهد.

ارتفاع کاران اورست پارسیان با سال ها تجربه و داشتن افتخار همراهی و همکاری با مجموعه های بزرگ صنعتی و ساختمانی در راستای پیشبرد اهدافی ارزشمند و خدمت رسانی به هم میهنان فعال می باشد.