انواع خدمات ایمن سازی نما

پیچ و رول پلاک نمای ساختمان

نمای ساختمان ها معمولا بعد از گذشت زمان ایمنی خود را از دست می دهند و شروع به ریزش میکنند. ریزش سنگ های نمای ساختمان می تواند سبب آسیب های مالی  و حتی جانی شود.

نصب سنگ های جدا شده از نمای ساختمان

ممکن است بخشی از نمای ساختمان شما هم ایمنی خود را از دست داده باشد و شروع به ریزش کرده باشد. با ایمن کردن نمای ساختمان خود از آسیب های مالی و جانی جلوگیری کنیم

ایمن سازی شیشه های فریم لس

شیشه های Frameless در اثر انبساط و انقباض دچار نقص ایمنی میشوند و نیاز دارند تا مجدد پیچ های جدید جایگزین پیچ های معیوب قبلی شود

تعمیر تابلو های ساختمانی

تابلو ها ممکن اثر در بلایای طبیعی همانند باد دچار نقص های فنی مانند شکستگی یا عدم ثبات شوند و نیاز به ایمن سازی مجدد به روی سطح را دارند