انواع خدمات تنظیف

ساب نمای ساختمان

دستگاه واتر جت با فشار زیاد آب را از نازل خارج کرده و میتوان به وسیله این دستگاه به شست و شوی نما های مختلف پرداخت

ساب دیوار های آجری

نما های سنگی، آجری و… شما هم کثیف و یا آغشته به مواد غیر قابل شستشو شده است؟ ما میتوانیم نمای ساختمان شما را همانند روز اول زیبا کنیم.