انواع رنگ کاری و خدمات مربوط به نما

رنگ کاری صنعتی دکل

رنگ آمیزی بر اساس متریال و با مواد متنوع همانند رنگ آمیزی ها صنعتی، نانو و عایق کاری، زنگ زدایی و پاشش ضد زنگ و انواع دیگر رنگ کاری در ارتفاع

ساب نمای ساختمان

نما های سنگی، آجری و… شما هم کثیف و یا آغشته به مواد غیر قابل شستشو شده است؟ ما میتوانیم نمای ساختمان شما را همانند روز اول زیبا کنیم.

زنگ زدایی لوله های زیرزمینی

زنگ زدایی از انواع وسایل و تجهیزات زنگ زده و همچنین پاشش متریال ضد زنگ جهت جلو گیری از ایجاد مجدد زنگ بر روی تجهیزات

نانو عایق نمای ساختمان

پوشش نانو جهت مقاوم سازی نمای ساختمان های سنگی، آجری، ترموود و انواع سطوح دیگر در مقابل رطوبت، گرد و غبار، شوره

رنگ کاری نمای ساختمان

نمای ساختمان شما هم در اثر گذشت زمان کثیف و بی رنگ شده است؟ ما با در دست داشتن دستگاه های پیشرفته اقدام به رنگ نمای ساختمان شما میکنیم.

احیای نما های چوبی

انجام انواع خدمات نظافتی با دستگاه های مختلف همانند: تنظیف شیشه، کامپوزیت، ساب آجر، واتر جت نما و دیگر خدمات تنظیف